Vyhledávání


Jazykové korektury

 

Každý se chce prezentovat nejlépe, jak to jen jde. To, že mluvíme česky, mnohdy neznamená, že se umíme vyjádřit správně i v písemné formě. Před lety jsem se setkala s člověkem, který se zabývá vzděláváním v oblasti komunikačních dovedností. Byla jsem z něj nadšena. Stejně tak jásám, když si přečtu dobře napsanou knihu, bez chyb, po typografické stránce dobře zvládnutou (mnoho lidí nedělá rozdíl mezi spojovníkem neboli krátkou pomlčkou a dlouhou pomlčkou; správně napsané zkratky, značky, rozdělená slova na koncích řádků apod.).

Kvalitně napsaný text prodává zboží, uzavírá obchody mezi firmami, studenti jsou za něj dobře ohodnoceni nebo jen potěší toho, komu je určen. Dává najevo, že pisatel si s ním dal práci.

Nabízím pravopisnou, gramatickou a stylistickou úpravu textu – studentům, organizacím, firmám. Prostě všem. Každá zakázka je důležitá.

A jak to funguje? Velice jednoduše.
1) Kontaktujte mne a zašlete mi jakýkoliv text v českém jazyce.
2) Dohodneme se na termínu předání opraveného textu a konečné ceně.
3) Obdržíte text, za jehož správnost ručím.


Zabývám se korekturami:

- bakalářských, diplomových a disertačních prací
- letáků, prospektů, katalogů, novinových článků, manuálů, webových stránek
- tiskových a výročních zpráv
- časopisů, brožur, knih